Neem het stuur zelf in handen

Op zoek in de omgeving van Sint Niklaas
e-mail · website · Facebook

Zelf een project starten

/

De naam NatHumAni verbindt de drie belangrijkste pilaren van dit initiatief: (Nat)ure- (Hum)an- (Ani)mal oftwel de natuur, de mens en dier die samen het overkoepelende concept vormen. Het bevat ook meer dan alleen een zorgboerderij of belevingshoeve op alle vlakken. Via kruisbestuiving leer je jezelf en andere kennen, de natuur te (her)ontdekken en alles wat leeft op een bewustere manier te (h)erkennen. Een plaats waar rust, en vertrouwen op de eerste plaats komen.

Uiteraard staat NatHumAni ook voor een ecologische en duurzame aanpak wat betreft de biodiversiteit. Daarnaast wil NatHumAni ook plantaardige voeding als alternatief aanbieden en de bewustheid hieromtrent vergroten. Tevens met een sociaal- maatschappelijke functie met alsook een autismevriendelijke en rolstoeltoegankelijke omgeving.

Maak kennis met GiPSo,
kom naar een bijeenkomst in je buurt
en ontdek nieuwe mogelijkheden voor jouw kind.

kalender