Neem het stuur zelf in handen

Coördinator

Dries Fonteyn

Je eerste contact bij GiPSo. Hij zorgt dat op jouw vragen het gepaste antwoord komt. Via mail, telefonisch of via opvolggesprekken blijft hij op de hoogte van de vooruitgang van je project. Je spreekt met hem een ondersteuningstraject af: procesbegeleiding, expertentrajecten, ...

De projectcoördinator zet samen met de Raad van Bestuur de lijnen uit en organiseert en coördineert de hele werking.