Hier vind je een antwoord op enkele vragen die vele initiatiefnemers hebben rond de praktische kant van het opstarten van een project. Deze lijst is zeker geen antwoord op al je vragen. We hopen dat het een eerste aanzet mag geven wanneer je over enkele thema's vragen hebt. Indien je verder vragen hebt, raden we je aan contact op te nemen met GiPSo en dit op maat te bekijken met een coach.

 

 


 

Kan ik ook zonder ondersteuning van GiPSo vzw een project opzetten?

Als iemand een rechtzaak wil voeren, wordt meestal aangeraden een advocaat onder de arm te nemen die vertrouwd is met de materie waar het over gaat. Net hetzelfde geldt voor het opstarten van dergelijke projecten. Via ondersteuning en advies kunnen we jou helpen een weg te vinden in het mijnenveld aan hindernissen en valkuilen. We raden je daarom aan om niet  te snel te werk te gaan, maar ook je goed te omringen en ondersteuning te zoeken. GiPSo vzw is hiervoor de uitgelezen partner. 

Ik wil graag een project opstarten maar ik twijfel nog. Is het wel haalbaar?

We denken dat het normaal is dat je vragen hebt, maar het is aan jou te bepalen of je springt of niet. Je hebt misschien met mensen gesproken die wijzen op de moeilijkheden ervan. Of mensen die het je afraden. We raden aan deze perspectieven te leggen naast perspectieven van mensen die het je hebben voorgedaan: Wat hebben zij gedaan, welke moeilijkheden hebben zij ondervonden, vinden zij het de moeite waard?

Vanuit GiPSo vzw willen we je stimuleren en ondersteunen. Tegelijk willen we je wijzen op de valkuilen zodat je zelf een realistische inschatting kan maken vooraleer je al dan niet springt. Enkele factoren die een rol spelen in het welslagen van een project, vinden wij:

  1. Ondernemerschap: De initiatiefnemers van het project worden sociaal ondernemers. Hoe ondernemender een project is, hoe meer kans op slagen. Dat wil echter niet zeggen dat iedere ouder evenveel moet trekken of organiseren, wel dat een zekere mate van ondernemingsgerichtheid aanwezig moet zijn.
  2. Creativiteit en innovatie: Je start met een vernieuwend project, probeer dus ook vernieuwend te denken! Het is niet omdat zaken nog niet zijn voorgedaan, dat ze niet mogelijk zijn, durf dus out of the box te denken!
  3. Neuzen in dezelfde richting zetten: Wanneer je hier onvoldoende aandacht voor hebt, kan het zijn dat er op termijn spanningen en conflicten ontstaan. Wil de ene initiatiefnemer wel hetzelfde als de andere? Dit kan gaan over het uiteindelijke doel maar ook over de manier waarop je dit doel wil realiseren. Let op voor onuitgesproken verwachtingen en opstapelende frustraties. Wanneer de neuzen te ver uiteen blijken te staan, is het misschien wenselijker om geen samenwerking aan te gaan. 

Ik heb een geschikte woning gezien waar ik een project zou willen realiseren. Wat doe ik?

Met GiPSo vzw raden we aan niet te snel grote beslissingen te nemen. We vinden het belangrijk dat je eerst een duidelijk beeld hebt van wat je wil bereiken met je project en dat je eerst verschillende mede-initiatiefnemers gevonden hebt waarmee de neuzen in dezelfde richting staan. Huisvesting is een belangrijk onderdeel voor je project, maar geen goed vertrekpunt. Een duidelijk plan uitwerken waar jij en je mede-initiatiefnemers volledig achterstaan is bij de opstart belangrijker. Je zal er later mee winnen. Je wint immers niets met een woning waar later uit blijkt dat die toch niet aan de nodige eisen voor je project voldoet. Je wint ook niets met een woning die leegstaat totdat je vijf jaar later pas je project opstart. Woningopportuniteiten kan je in een latere fase, wanneer je concept uitgewerkt is en je aan de realisatie toe bent, ook nog tegenkomen. 

Kopen of huren?

Met GiPSo vzw raden we meestal aan te huren. Er zijn verschillende huurformules mogelijk, maar ze hebben het voordeel dat de continuïteit groter is. Als je met verschillende ouders een woning hebt aangekocht en er ontstaat een conflict, stap je hier niet zomaar uit. Het gevaar voor problemen neemt dus toe met het kopen. Huren is veiliger.

Kan ik ook alleen een project opzetten?

Het antwoord is ja, uiteraard, maar met GiPSo vzw richten we ons daar niet op. GiPSo vzw zet in op solidariteit. Projecten die ondersteuning willen genieten van GiPSo vzw moeten ouderinitiatieven of initiatieven van personen met een handicap zijn waarbij zij ervoor kiezen om samen met andere ouders/personen met een handicap hun project op te starten. We geloven dat eigen regie maar realiseerbaar is op een betaalbare manier wanneer mensen zich solidair verenigen met elkaar, daarom dat we daar dan ook op inzetten.

Wat zijn de gevolgen voor mijn tegemoetkoming als ik wil samenleven in een woonproject?

Mensen met een handicap krijgen een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gezinssituatie. Het maakt dus een verschil of de persoon met een handicap thuis woont bij zijn ouders, alleenstaand is, samenwonend is of hij in een instelling woont.

In het verleden werd de notie “opgenomen in een instelling” automatisch gelijkgesteld met het statuut van alleenstaand. Een ouderproject is echter geen instelling. We stellen vast dat door een andere taal te gebruiken het FOD geen kader meer heeft om het statuut van de bewoner juist in te schatten. Je loopt het risico dat men als bewoner als samenwonend wordt gezien, waardoor je in een lager uitkeringsbedrag komt.

GiPSo raadt projecten aan om bij aanvang van het traject nadrukkelijk te voorzien dat de woningen individueel toewijsbaar zijn en een eigen nummer hebben.

Zie http://www.handicap.fgov.be/nl/taxonomy/term/1/home voor meer informatie over dit thema.

 

Hoe realiseer ik eigen regie in het dagbestedingsinitiatief dat ik wil realiseren?

Als je een dagbesteding wil aanbieden, kan het zijn dat je overweegt dit aan te bieden voor meerdere mensen, die misschien niet allemaal initiatiefnemer of betrokken te zijn bij het project zelf. Dan is de vraag hoe je naar deze mensen eigen regie kan realiseerbaar maken? 

Eigen regie is het belangrijkste uitgangspunt van GiPSo, maar moet voor elk project ook gedefinieerd en vormgegeven worden. De vorm ligt dus niet vast. In zekere zin zijn mensen die beslissen gebruik te maken van je dagbesteding, ook bezig met eigen regie. Zeker wanneer je een gericht aanbod breed openstelt, kan het zijn dat mensen hier ook bewust actief interesse voor hebben om het geld dat zij krijgen via de persoonsvolgende financiering, hiervoor in te zetten. 

In alle geval is het zo dat wij als GiPSo zijnde elke intentie die er is om eigen regie vorm te geven, willen ondersteunen. 

Kan inclusie-invest me helpen bij de uitbouw van mijn project?

Inclusie-invest is een cvba-so die opgezet is waarbij mensen als aandeelhouder mee investeren in de bouw van aangepaste, betaalbare woonvormen voor mensen met een beperking, dicht bij hun bestaande sociale netwerk. Het is een alternatief voor mensen die hun spaargeld liever investeren in sociale projecten. Meer informatie vind je op http://www.inclusieinvest.be/. Inclusie-invest is een van de vele mogelijke samenwerkingen die je kunnen helpen om je project realiseerbaar te maken. Behoed je echter om hier te snel beslissingen in te maken, vraag ook zeker eens advies aan je GiPSo-coach. 

Op welke manier kan GiPSo vzw financieel een duwtje in de rug geven?

Via het Fonds Vrienden van GiPSo kunnen projecten die door GiPSo ondersteund worden in aanmerking komen voor de afgifte van fiscale attesten. Voor meer informatie raden we je aan met ons contact op te nemen, we helpen je graag verder!