Klik op het logo om naar de website te gaan

Vereniging van en voor personen met een verstandelijke handicap, gericht op promoten van inclusief gedachtegoed.

  

 Promoten, belangen verdedigen en kennis uitwisselen voor kleinschalige, solidaire  ouderinitiatieven voor vraaggestuurde woon- en dagbestedingsvormen.


Het LSW uit Nederland adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd.

 

Steunpunt Woon heeft met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen een instrument ontworpen, waarbij het opstarten van wooninitiatieven voor personen met een beperking, aan de hand van een juridisch en financieel stappenplan, vorm kan krijgen.

Het instrument bestaat uit word- en excel-documenten die stap voor stap helpen in volgende situaties:  een persoon met een beperking blijft thuis wonen, alleen wonen en huren, alleen wonen en kopen, huren samen met anderen, kopen samen met anderen. Voor elke optie is  een worddocument, een voorbeeld excel-werkblad en een blanco excel-werkblad voorzien. De documenten worden gratis ter beschikking gesteld via http://epo2.org/index.php/kennis-delen, met dank aan Jan Sprimont en Bart Van Moerkerke.