Klik op het logo om naar de website te gaan

Vereniging van en voor personen met een verstandelijke handicap, gericht op promoten van inclusief gedachtegoed.

  

 Promoten, belangen verdedigen en kennis uitwisselen voor kleinschalige, solidaire  ouderinitiatieven voor vraaggestuurde woon- en dagbestedingsvormen.

 

Resonans vzw biedt ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking en hun omgeving. Onze diensten spelen op een laagdrempelige en professionele manier in op individuele zorgvragen. We zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap en werken in de regio Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest. Sinds begin 2017 engageren ze zich ook binnen GiPSo vzw door voor de provincie Vlaams-Brabant de coaching van onze initiatieven op te nemen.

Start West-Vlaanderen vzw biedt ambulante ondersteuning aan personen met een beperking en de direct betrokkenen bij het samenleven en bij de uitbouw van hun levenstraject. Sinds begin 2017 engageren ze zich ook binnen GiPSo vzw door voor de provincie West-Vlaanderen de coaching van onze initiatieven op te nemen.


Het LSW uit Nederland adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd.

 

Steunpunt Woon heeft met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen een instrument ontworpen, waarbij het opstarten van wooninitiatieven voor personen met een beperking, aan de hand van een juridisch en financieel stappenplan, vorm kan krijgen.

Het instrument bestaat uit word- en excel-documenten die stap voor stap helpen in volgende situaties:  een persoon met een beperking blijft thuis wonen, alleen wonen en huren, alleen wonen en kopen, huren samen met anderen, kopen samen met anderen. Voor elke optie is  een worddocument, een voorbeeld excel-werkblad en een blanco excel-werkblad voorzien. De documenten worden gratis ter beschikking gesteld via http://epo2.org/index.php/kennis-delen, met dank aan Jan Sprimont en Bart Van Moerkerke.