De weg van concept tot realisatie is lang en kronkelig. Er zijn nogal wat splitsingen zonder wegaanduiding. Omleidingen zijn slecht aangeduid. Kortom, er komen zoveel zaken bij kijken dat je zonder professioneel navigatiesysteem je bestemming moeilijk bereikt. GiPSo vzw neemt je het initiatief niet uit handen, maar helpt je wel het einddoel te bereiken.De gemiddelde doorlooptijd van een project - van concept tot realisatie - is 5 jaar. Een heel belangrijk onderdeel van de af te leggen weg, is de ontwikkeling van een positieve groepsdynamiek.

 

 

 

 

 

 

Als GiPSo vzw vinden we het belangrijk dat je ook voldoende tijd steekt in de opmaak van een sterk concept, dat kan dienen als leidraad doorheen het vervolg van de projectontwikkeling. De GiPSo-coach ondersteunt en adviseert de groep in het realistisch vorm geven van een concept dat financieel haalbaar is, gedragen door een sterke groep en een sterke visie.

 

 

 

 

 

 

 

De meeste initiatiefnemers beginnen met volle moed en overtuiging aan hun project. Er kunnen echter ook twijfels rijzen over de haalbaarheid: wat is realistisch en wat niet? Ook is het zoeken naar bondgenoten. Je GiPSo-coach kan bij al deze vragen de ruggesteun zijn die je nodig hebt. Dat doet hij ondermeer met een aantal kennismakingsgesprekken en collectieve informatiemomenten.

  

 

 

 

 

 

 

 

Het concept geeft je een leidraad om de realisatie mee te starten. De aandacht van de groep komt in dit stadium veeleer te liggen op het uitwerken van drie projectdomeinen: organisatie, vastgoed en de zorg.

De kans is groot dat je in deze fase botst op heel wat praktische beperkingen. Het is daarom des te belangrijker dat je je laat leiden door wat je wil bereiken. De GiPSo-coach houdt je op de rechte weg!

De deuren gaan open, je project start op. Dit is niet het eindpunt, integendeel. Veel praktische zaken, zoals de afspraken met de zorgaanbieders, moeten nu worden geïmplementeerd.De stap van realisatie tot opstart is groter dan vaak gedacht, niet in het minst voor de toekomstige bewoners. In een aantal gevallen zetten projecten daarom eerst in op dagbesteding en pas later op wonen. Je GiPSo-coach helpt je het hoofd koel te houden!

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Meer informatie over ons aanbod

Meer weten over de kenmerken van een GiPSo-project

Waarom niet zelf initiatief nemen?

Meer weten?

Neem contact op met GiPSo