Personen met een beperking en ouders die zelf het initiatief nemen om de zorg en ondersteuning te bepalen, is uiteraard niet nieuw. De regie van die projecten lag sinds de jaren ’80 regelgevend bij de zorgorganisaties. Door de groeiende vraag naar ondersteuning drong een professionalisering zich op.

De schaal en de diversiteit van de noden leidden echter tot een steeds groter wordende kloof tussen de zorg in de praktijk en de oorspronkelijke doelen van de initiatiefnemers. De keuze voor personen met een beperking om te wonen waar en met wie ze wilden, was erg gelimiteerd.

Omdat personen met een beperking volwaardige burgers zijn van wie de autonomie gerespecteerd moet worden, heeft de Vlaamse regering in 2010 het Perspectiefplan 2020 gelanceerd. In deze langetermijnstrategie voor ondersteuningsbeleid heeft Vlaanderen volop ingezet op sociaal ondernemerschap en autonomie van personen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De vraaggestuurde ondersteuning van vzw GiPSo belichaamt die attitude op een concrete manier.