Missie
Vzw Gipso wil vanuit de ervaring en knowhow van onze ledenorganisaties op maat gerichte ondersteuningsinitiatieven op vlak van wonen en werken ondersteunen voor personen met een beperking. Wij zorgen voor verbindingen tussen alle betrokken partners (zowel op institutioneel als pragmatisch vlak). Vzw Gipso doet dit vanuit de overtuiging dat iedere burger zo zelfstandig mogelijk moet deel uitmaken van de samenleving. Een eigen plek om kwaliteitsvol te leven versterkt de identiteit en rol in de maatschappij. Om dit te realiseren wil vzw GiPSo alle aanwezige expertise inzetten, partners verbinden en netwerken aangaan.

Visie
Kwaliteitsvol leven is een basisrecht voor ieder mens. Vzw Gipso is ervan overtuigd dat verschillen tussen mensen een meerwaarde betekent voor de samenleving. Daarom staan onze kernwaarden solidariteit, respect, gelijkwaardigheid en authenticiteit van personen met een beperking voorop in elke stap die vzw GiPSo neemt.


We streven ernaar dat
• Een persoon met een beperking zelf regisseur wordt van zijn of haar leven
Een hoge levensstandaard wordt verzekerd door aangepaste huisvesting
De natuurlijke netwerken van personen met een beperking zo veel als mogelijk worden behouden
Burgerzin en zelfstandigheid worden aangewakkerd

 

Kies de juiste gps

Over GiPSo

Aanbod GiPSo

Kenmerken project

Contact GiPSO