Zelf het initiatief nemen? Weet dat de weg tot realisatie lang en kronkelig is. Er zijn nogal wat splitsingen zonder wegaanduiding. Omleidingen zijn slecht aangeduid. Kortom, er komen zoveel zaken bij kijken dat je zonder professioneel navigatiesysteem je bestemming moeilijk bereikt. GiPSo vzw neemt je het initiatief niet uit handen, maar helpt je wel het einddoel te bereiken.


De doelstellingen van GiPSo vzw zijn:

  • Mensen warm maken om eigen regie op te nemen en een geschikte woon- of leefoplossing te zoeken
  • Mensen vertrouwd maken met wat het betekent om een initiatief te nemen en hen begeleiden in het uitzoeken hoe ze dit willen realiseren
  • Begeleiding en coaching van initiatieven bij opstart, ontwerp en realisatie
  • Ondersteunen en coachen van ouder- en steungroepen en begeleiden van groepsprocessen
  • Verbindingen maken met reguliere diensten en gespecialiseerde zorgpartners
  • Belangenvertegenwoordiging en begeleiding van gesprekken met overheidsinstanties (juridisch, huisvesting, lokaal
      en Vlaams beleid, ...)
  • Ondersteunen in de zoektocht naar geïnteresseerde medebewoners

GiPSo staat voor 'Gids voor inclusieve projecten en sociaal ondernemen'. De verwijzing naar een gps is niet toevallig: we wijzen initiatiefnemers de richting, zonder ze het initiatief uit handen te nemen.

 

Meer informatie over ons aanbod vind je hier

Meer informatie over het traject van je project vind je hier.

Onze missie en visie

Initiatief nemen?

Wat zijn GiPSo-projecten?

Neem contact op met ons