Een project dat door GiPSo vzw begeleid wordt, heeft volgende kenmerken:

 

 

 

1. Het project kan starten met één initiatiefnemer, maar evolueert altijd tot een project van een groep mensen samen.

2. Het project wil zich in de maatschappij integreren en wordt uiteindelijk gedragen door een brede groep mensen: familie en vrienden, de buurt, vrijwilligers enz. 

 

3. Het project wordt zo uitgewerkt dat er geen financiële drempels zijn voor toekomstige deelnemers.

 

Initiatieven waarvan aan deze kenmerken te weinig beantwoord wordt, zullen van GiPSo geen ondersteuning kunnen genieten. Op deze manier hopen we initiatiefnemers aan te zetten tot:

  • Het langdurig regie te blijven nemen over hun project, met oog voor het vergroten van de autonomie en keuzemogelijkheden voor de persoon met een beperking zelf op lange termijn.
  • De verbinding met anderen in het project op solidaire wijze aan te gaan, zowel op financieel vlak als op vlak van solidair zijn in het aanpassen van de eigen wensen aan de groepswensen.
  • Vermijden dat het inzettten van privékapitaal een vereiste wordt om in het project in te kunnen stappen. We willen vermijden dat drempels voor personen met een beperking zonder netwerk met financiële draagkracht versterkt worden en dat de duurzaamheid van het project in het gedrag komt door verhoogde instapvoorwaarden. Let wel: dat wil niet zeggen dat privékapitaal niet kan ingezet worden. 
  • Een hoog inclusief karakter in het project te realiseren.

 

Meer informatie over ons aanbod

Meer informatie over het af te leggen traject van je project

Initiatief nemen?

Meer weten?

Contact opnemen met GiPSo