Iedere ouder wil het beste voor zijn zoon of dochter. De zoektocht naar een geschikte 'plek' is, in combinatie met ellenlange wachtlijsten, voor heel wat ouders een niet aflatende bron van zorgen en stress. Vind je het als ouder belangrijk dat je zoon of dochter zijn eigen plek vindt? Dat hij/zij zo actief mogelijk deel uitmaakt van de maatschappij?

Waarom niet zelf het initiatief nemen?

De overtuiging dat aangepaste en betaalbare huisvesting in combinatie met gepaste ondersteuning een haalbaar doel is, inspireerde sociale ondernemers, ouders, Inclusie Vlaanderen, professionelen en academici om samen GiPSo vzw op te richten.

GiPSo vzw heeft als belangrijkste taak: initiatiefnemers die een project willen opzetten, begeleiden vanaf de aanmelding tot de opstart. Projecten kunnen zich richten tot een wonen, dagbesteding of een combinatie van beiden.

Initiatiefnemers die een project willen opzetten, zijn niet noodzakelijk ouders. Een initiatief dat voldoende ruimte laat voor inbreng en regie voor de persoon met een beperking of zijn directe netwerk, ondersteunen we met GiPSo zeker en vast. De ervaring leert ons dat de verbinding tussen ouders en andere geëngageerde initiatiefnemers een sterk project in de hand kan werken. Hetzelfde geldt voor organisaties die initiatief willen nemen.

Meer weten over de kenmerken van een GiPSo-project?
Meer weten over het aanbod van GiPSo?

Zoeken naar gerealiseerde projecten?

Andere initiatiefnemers aan het woord

Andere initiatiefnemers gezocht?

Meedoen aan een activiteit van GiPSo?

Neem contact op met GiPSo